Boekenbeurs 2018

Halewijn/Averbode

UITGEVERIJ HALEWIJN is uitgever van Kerk&Leven, uw parochieblad, nog steeds een van Vlaanderens meest gelezen weekbladen. De uitgeverij bezit ook een stevig fonds over religie en christelijke spiritualiteit. Een greep uit het aanbod:

"Gesprekken over de Kerk en de wereld van morgen", Paus Franciscus en Antonio Spadaro

"In de leer bij de monnik", Erik Galle.

"Toekomst zien in de Kerk", Anselm Grün en Leo Fijen

Halewijn/Kerk & Leven, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, tel. 03 210 08 11, www.halewijn.infowww.kerkenleven.be

 

UITGEVERIJ AVERBODE Fonds ‘Maatschappij en spiritualiteit’

Sinds 1877 is vanuit de inspiratie van de norbertijnenabdij van Averbode een uitgeefactiviteit ontstaan. Het religieuze boekenfonds van uitgeverij Altiora Averbode biedt een brede waaier aan uitgaven voor kinderen en volwassenen en aan wetenschappelijke, pastorale en catechetische uitgaven die een bijdrage willen leveren aan een hedendaagse kerkopbouw.

Het religieuze fonds van Averbode wil aan de religieuze vragen en noden van de zoekende mens (jong en oud) tegemoetkomen door binnen- en buitenlandse kwalitatieve auteurs aan het woord te laten. Een brede waaier van contemporaine thema's wordt hierbij aangeboden vanuit het christelijke geloof, met respect voor de eigen traditie en met openheid voor wat vandaag leeft aan levensbeschouwelijke en religieuze vragen.