Boekenbeurs - Wereldhaven voor boeken

Garant-Uitgevers

Garant is een algemeen-wetenschappelijke en informatieve uitgeverij voor studie, praktijk en onderzoek.
Garant richt de aandacht vooral op boeken als studieinstrument.
Dit is een ruim begrip:
• ‘leer’boeken voor opleidingen: universiteiten, hogescholen, …
• informatieve boeken voor diverse beroepsgroepen: in opvoeding en onderwijs, gezondheidszorg,
welzijnssector, bedrijven en organisaties, …
• publicaties ten behoeve van wetenschap-op-zich: proefschriften, onderzoeksrapporten, congres- en
symposiumverslagen, libri amicorum, …
• boeken voor het brede, geschoolde publiek: ouders, patiënten, geïnteresseerden voor filosofie, geschiedenis, politiek, milieu, …
Het aanbod bestrijkt vrijwel het hele gamma van vakdisciplines en belangstellingsgebieden. De auteurs zijn verspreid over alle universiteiten en vele hogescholen, instellingen, organisaties, verenigingen, bedrijven enz. in Nederland en Vlaanderen. Een aantal uitgaven is internationaal.

Programma

woensdag 30 oktober

donderdag 31 oktober

vrijdag 1 november

zaterdag 2 november

zondag 3 november

woensdag 6 november

donderdag 7 november