Boekenbeurs 2018

Garant

Garant is een informatief- en algemeen-wetenschappelijke uitgeverij voor studie, praktijk en onderzoek.

Garant richt de aandacht vooral op boeken als studie-instrument. Dit is een ruim begrip:

- ‘leer’-boeken voor opleidingen (universiteiten, hogescholen, …)
- informatieve boeken voor diverse beroepsgroepen (in opvoeding en onderwijs, gezondheidszorg, welzijnssector, bedrijven en organisaties, …)
- publicaties ten behoeve van de wetenschap-op-zich (proefschriften, onderzoeksrapporten, congres- en symposiumverslagen, libri amicorum, …)
- boeken voor het brede publiek (ouders, patiënten, geïnteresseerden voor filosofie, geschiedenis, milieu, opvoeding, politiek, psychologie, verkeer, …).

Het aanbod bestrijkt vrijwel het hele gamma van vakdisciplines en belangstellingsgebieden. De auteurs zijn verspreid over alle universiteiten en een groot aantal hogescholen, instellingen, organisaties en verenigingen in Vlaanderen en Nederland.

Garant-Uitgevers werd opgericht in 1990.

Programma

zondag 28 oktober

maandag 29 oktober

woensdag 31 oktober

vrijdag 2 november

zaterdag 3 november