Boekenbeurs 2018

Christiane Beerlandt

Christiane Beerlandt, internationaal gerenommeerde Vlaamse auteur, verwierf in de eerste plaats bekendheid als schrijfster van het dikke boek De Sleutel tot Zelf-Bevrijding – Psychologische oorsprong-en-oplossing van 1300 ziekten (ISBN 978-90-75849-32-5). Deze ‘encyclopedie van de psychosomatiek’, beschikbaar in diverse talen, ging al meer dan 200.000 keer over de toonbank. Een hele verwezenlijking voor zo een volumineus werk (formaat van een dikke Van Dale) dat helemaal niet commercieel bedoeld was. Mond-tot-mondreclame speelde de hoofdrol in dit succes. De Sleutel tot Zelf-Bevrijding wordt wereldwijd, zowel door leken als door professionele hulpverleners, als hét referentiewerk beschouwd over het verband tussen psyché en lichaam.

Ook de andere werken van Christiane Beerlandt worden zeer gewaardeerd door mensen die diep willen graven om tot oplossing te komen van oerproblematieken.

Deze Vlaamse levensfilosoof heeft haar talenten ten dienste van de mensheid gesteld door het schrijven van een hele reeks zelfhulpboeken. In haar branche geldt ze als de absolute nummer één in het Nederlandse taalgebied en ver daarbuiten. In een voor iedereen begrijpelijke taal verklaart ze de onderliggende, psychisch-emotionele betekenis van:

  • Ziekten (boek "De Sleutel tot Zelf-Bevrijding")
  • Gebeurtenissen in je leven (de reeks "Signalenboeken")
  • Je spontane voedingsvoorkeuren (boek "De Hoorn des Overvloeds")
  • Dierensymboliek (boek "Als de Dieren spreken konden...")
  • enz. …

Welke lessen kan de mens hier allemaal uit leren ? Haar werk wordt gebruikt door talloze leken maar evengoed door psychologen, filosofen, artsen en andere professionele hulpverleners.

Haar ware ‘roeping’ – nood en pijn lenigen bij haar medemensen – duwde zich helemaal naar boven vanaf 1991. Voorheen had zij haar leven lang mensen in nood, die zij op haar pad ontmoette, bevrijdende inzichten verschaft via gesprekken. Bekommerd om al het leed dat onze wereld teistert, zette Christiane Beerlandt zich toen aan het schrijven, gestimuleerd ook door de vele onopgeloste vragen van o.m. artsen i.v.m. hun patiënten. In een mum van tijd rolden er meer dan 20 titels uit haar pen. Die enorme productiviteit dankte ze aan haar gave, maar ook aan haar bijzonder krachtige persoonlijkheid vol levensenergie.

Via haar schrijven wil ze de mens laten proeven van een puur geluksgevoel, o.a. in haar sprookjesverhaal voor groot en klein De Twaalf Poorten van Prins Sirius (ISBN 978-90-75849-12-7), met bijbehorend Werkboek : over de zoektocht van de mens naar het ware geluk. Hoe angst, verdriet, depressie overwinnen en tot pure vreugde evolueren, net als de hoofdfiguur uit het verhaal ? Dit boek wordt ook in scholen gebruikt. Naast al deze boeken schreef Christiane Beerlandt ook een reeks werken over astrologische dieptepsychologie (geen sprake hierbij van fatalisme, hocus-pocustoestanden of toekomstvoorspellingen).

Wetenschappers, artsen, hulpverleners en hun patiënten bevestigen de raakheid van haar teksten in de praktijk en noemen het vaak ‘wonderlijk’. Met haar diepe aanvoelen, samen met een flinke dosis nuchterheid en gezond verstand, slaat ze een brug tussen het rationeel-wetenschappelijke en het intuïtief-voelende.

Mensen uit de omgeving van Christiane Beerlandt leerden haar kennen als een heel bijzonder iemand, een sterke, liefdevolle persoonlijkheid. Met haar teksten beoogt ze fundamenten te leggen voor een wereld waarin haat, pijn, lijden en dood niet langer kunnen bestaan. Informatie om mensen inzicht te verschaffen in het hoe en waarom van ziekten, gebeurtenissen, enz. Geen sprake van ‘volgelingen’. Geen ‘groep’, geen ‘school’ :

“Iedereen dient zélf zijn leven in eigen handen te nemen. Beslis zelf, met een open geest en tegelijk een gezond-kritisch oordeel, welke informatie voor jou nuttig is. Neem dan je leven in eigen handen. Eigen meesterschap, individuele zelf-wording in liefde, zonder daarom in een egoïstische cocon te kruipen”, aldus Christiane Beerlandt.

Het werk van Christiane Beerlandt wordt gepubliceerd door de Uitgeverij Beerlandt Publications (vroegere benaming : Uitgeverij Altina), die uit idealisme gesticht werd door de Vlaamse arts Dirk Lippens, nadat hij de uitzonderlijke waarde had vastgesteld van Christiane Beerlandt’s teksten voor zijn patiënten. In 1999 werden Christiane en Dirk levensgezellen.

Christiane Beerlandt wilde het geluk zo graag verdergeven aan anderen. Haar levensgezel, Dr. Dirk Lippens, kent haar filosofie en werk zeer goed en zet daarom, op aanvraag van boekhandels en verenigingen voor zowel leken als professionelen, de lezingen en voordrachten voort : over persoonlijke ontwikkeling, het verband tussen psyché,  emoties en ziekte, de diepere betekenis van gebeurtenissen als “signalen” in iemands leven, het waarom van onze voedingsvoorkeuren, de symbooltaal van de dieren, enz. … enz. … 

www.christianebeerlandt.com