Boekenbeurs - Wereldhaven voor boeken

Amnesty International Vlaanderen

Amnesty International is een wereldwijde, onafhankelijke en onpartijdige organisatie van meer dan 7 miljoen mensen die opkomen voor een wereld waarin alle mensenrechten worden nageleefd. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechteninstrumenten zijn hierbij onze leidraad.