Boekenbeurs 2018

Amnesty International

Amnesty International is een wereldwijde, onafhankelijke en onpartijdige organisatie van meer dan 7 miljoen mensen die opkomen voor een wereld waarin alle mensenrechten worden nageleefd. We worden gedreven door verontwaardiging over onrecht, en hoop op een wereld waar respect heerst voor de rechten van alle mensen, waar dan ook. de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere mensenrechtenverdragen vormen hierbij onze leidraad.