Boekenbeurs - Wereldhaven voor boeken

Boekenbeurs 2020 logo
Interview

Samen sterk in geïntegreerde leerlingenbegeleiding - Elke Struyf

2 november 14u30

Pelckmans uitgevers

Leerlingenbegeleiding omvat vele aspecten en er bestaan tal van interessante boeken rond specifieke topics. Tot op heden bestaat er geen boek dat leraren informeert over belangrijke kaders die in Vlaamse scholen gebruikt worden. Uit recent onderzoek blijkt dat de recente evolutie naar meer inclusief onderwijs scholen voor uitdagingen stelt. Scholen zijn op zoek naar efficiënte manieren om de begeleiding en ondersteuning voor leerlingen met (complexe) specifieke onderwijsbehoeften vorm te geven. Daarbij kunnen ze zich laten inspireren door diverse kaders.

Het eerste deel van dit boek bundelt enkele van deze kaders, zoals het model van geïntegreerde leerlingenbegeleiding, het zorgcontinuüm, handelingsgericht werken, de preventiepiramide, UDL, herstelgericht en oplossingsgericht werken en verbindend communiceren.

Het tweede deel bundelt twaalf authentieke leerlingencasussen waarop de kaders worden toegepast. Deze casussen kunnen gebruikt worden in de lerarenopleiding of in professionaliseringsactiviteiten voor schoolteams. Samen sterk in geïntegreerde leerlingenbegeleiding richt zich in de eerste plaats tot onderwijsprofessionals die werkzaam zijn (of zullen werken) in het secundair onderwijs, of die lerarenteams uit dat onderwijsniveau ondersteunen.

Samen sterk in geïntegreerde leerlingenbegeleiding

Samen sterk in geïntegreerde leerlingenbegeleiding

ELKE STRUYF

ISBN: 9789463372602

Uitgeverij: Pelckmans Pro

Genre: onderwijs algemeen, Mens en Maatschappij, Onderwijs en pedagogie