Boekenbeurs - Wereldhaven voor boeken

Boekenbeurs 2020 logo
Interview

Interculturaliteit en de geesteswetenschappen. Over grenzen, beelden en taal - Stefania Marzo

1 november 17u45

Leuven University Press

Interculturaliteit is al jaren een zeer actueel thema. Migratie, identiteit, multiculturalisme, globalisering, de islam, de omgang met het koloniale verleden en taaldiversiteit: het zijn onderwerpen die niet meer uit onze media weg te branden zijn. Dit boek biedt een academisch referentiekader bij de hedendaagse politiek-maatschappelijke debatten over deze interculturele uitdagingen. In de theoretische inleiding worden verschillende recente paradigma’s voor de studie van interculturaliteit voorgesteld en gecontextualiseerd. Vervolgens schetsen specialisten uit diverse disciplines van de geesteswetenschappen de contouren van het debat zoals het zich in hun domein aftekent, analyseren ze de context ervan en reiken ze wetenschappelijk onderbouwde antwoorden aan op prangende actuele vragen.

Door de toegankelijk geschreven stijl is dit boek een aanrader voor iedereen die interculturaliteit in onze maatschappij beter wil begrijpen.

Bijdragende auteurs verbonden aan de faculteit Letteren van de KU Leuven: Carine Defoort (Sinologie), Idesbald Goddeeris (Moderne Geschiedenis), Nadia Lie (Latijns-Amerikaanse film en literatuur), Stefania Marzo (Italiaanse taalkunde en sociolinguïstiek), Amr Ryad (Arabistiek) en Freek Van de Velde (Nederlandse taalkunde)

Interculturaliteit en de geesteswetenschappen

Interculturaliteit en de geesteswetenschappen

ISBN: 9789462702196

Uitgeverij: Universitaire Pers Leuven

Genre: taal en cultuur algemeen, Non-fictie, informatieve boeken, Taal en cultuur cultuursociologie, Mens en Maatschappij, Samenleving