Boekenbeurs - Wereldhaven voor boeken

Boekenbeurs 2020 logo
interview

Inequality and the City in the Low Countries (1200-2020) - Bruno Blondé

4 november 17U00

Brepols

Terwijl wereldwijd de sociale ongelijkheid in de voorbije jaren sterk toenam, doen de Lage Landen het op dat vlak veel beter. Zowel in België als Nederland tekent zich een lagere inkomensongelijkheid af. De sociale ‘veerkracht’ van deze samenlevingen werd onderstreept in de eerder milde nawerking van de gevolgen van de financiële crisis in 2008. Ook vandaag buffert de sociale zekerheid de ergste gevolgen van de COVID-19 crisis. In dit boek wordt nagegaan in welke mate de typische, eeuwenoude verstedelijkingspatronen hun stempel hebben gedrukt op de sociale architectuur van onze samenleving. Verrassend genoeg zorgde een grote verstedelijking, die vaak geassocieerd wordt met groeiende ongelijkheid, in de Lage Landen steevast ook voor een versterking van de stedelijke middengroepen. Al te grote rijkdom- en machtsconcentraties werden voortdurend getemperd door de zoektocht naar evenwichten: tussen vorst, adel en steden, tussen steden onderling en binnenin de stad tussen sociale groepen. Het boek is uniek door de brede waaier aan ‘vectoren’ en ‘strategieën’ waarmee de cultuur van de middengroepen zich vormde in kaart worden gebracht. Maar de ‘verdichting’ van de middengroepen had ook een kwalijke keerzijde: niet alleen het inkomen en de woonsituatie, maar ook de kledij, het taalgebruik, de beleefdheidsnormen en waardenpatronen van de stedelijke middengroepen leggen de lat voor de lagere sociale groepen wel heel hoog. Tot op vandaag is België een rijk land, met stevige en welvarende middengroepen, maar ook met een schrijnende kansarmoede.

Inequality and the City in the Low Countries (1200-2020)

Inequality and the City in the Low Countries (1200-2020)

Bruno Blondé

ISBN: 9782503588681

Uitgeverij: Brepols Publishers

Genre: geschiedenis algemeen, Geschiedenis, Geschiedenis