Boekenbeurs 2018
Auteurspodium

Science Slam - powered by KU Leuven

Tijdens de science slam nemen zes onderzoekers van KU Leuven het tegen elkaar op om zo helder mogelijk hun onderzoek uit te leggen aan een jury en publiek. Ze krijgen hiervoor elk 7 minuten, 3 slides en wat attributen. Entertainment verzekerd!

 

Leen Sevens - Praten met Prentjes: automatische Vertaling van en naar Pictogrammen voor Mensen met een Verstandelijke Beperking          

 

Nooit eerder werd er in onze maatschappij meer tekst geproduceerd dan op de dag van vandaag. Sociale media websites en e-mail spelen hierin een niet mis te verstane rol. Wie niet (goed) kan lezen of schrijven, loopt het risico om uitgesloten te worden. Om het internet voor mensen met een verstandelijke beperking toegankelijk te maken, ontwikkelen we technologieën die tekst automatisch omzetten naar pictogrammen en vice versa. Hierdoor kunnen zij op eenvoudige wijze statusupdates, e-mails en chatberichtjes lezen en schrijven in online omgevingen.

 

Steven Puttemans - Hoe leren wij computersystemen hun omgeving herkennen en begrijpen?          

 

Als mens herkennen wij zonder problemen ontelbare objecten uit onze omgeving. Wat voor ons als mens echter vanzelfsprekend lijkt is dat helemaal niet voor een computer. Tijdens deze pitch kom je te weten hoe we een computer aanleren om net zoals een mens zijn omgeving te zien, te interpreteren, er uit te leren en er mee te interageren. We vragen ons af of dat zo hard verschilt van zoals wij het als mens doen en waar de gelijkenissen en verschillen juist zitten.

 

Liselot Dewachter - ObgE, de CEO van bacteriële cellen             

 

Bacteriën zijn overal rondom ons. Sommigen veroorzaken ziekte en willen we dus uitroeien, andere zijn net heel nuttig en willen we daarom een handje helpen om te groeien. Voor beide toepassingen moeten we echter weten hoe bacteriën zich juist vermenigvuldigen. Daarom bestudeer ik het ObgE proteïne. Dit eiwit controleert zeer veel verschillende functies in de cel stemt ze correct af op elkaar, net zoals een CEO die de werking van zijn bedrijf in goede banen leidt.

 

Marie Vanhoof - De evolutie van de pols van apen        

 

In mijn onderzoek wil ik de aanpassingen van de pols in verschillende soorten apen onderzoeken, en kijken wat het verband is tussen de vorm van de handbeentjes, de bewegelijkheid van de pols en de manier waarop de apen zich voortbewegen. Terwijl een slingerende gibbon een zeer beweeglijke pols nodig heeft, moet die van een chimpansee stabiel genoeg zijn om steun te bieden tijdens het lopen op de knokkels, maar ook beweeglijk genoeg zijn om te kunnen klimmen. Wij, de moderne mens, lopen rechtop en hebben onze handen niet nodig tijdens het wandelen en lopen waardoor wij onze handen volledig kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld het maken en gebruiken van werktuigen. Omdat apen onze nauwste verwanten zijn, kan de studie van apen ons belangrijke informatie en inzichten opleveren over de evolutie van de mens.

 

Nena Testelmans - Hoe een levensreddende transplantatie toch dodelijk kan zijn       

 

Hoewel transplantaties duizenden mensenlevens redden, loopt het helaas niet voor iedereen goed af. Transplantatiepatiënten hebben immers een verhoogd risico op een agressieve lymfeklierkanker. Onderzoek naar het ontstaan van deze kanker kan ons helpen patiënten beter te behandelen waardoor hun overlevingskansen zullen stijgen.

 

Jan-Pieter D'Anvers - Post-Quantum Cryptografie: how to keep a secret.         

 

Elke dag gebruiken we cryptografische codes om gegevens, mails en bankbetalingen geheim en veilig te houden. Nieuwe super (quantum) computers hebben echter het potentieel om de huidige codes te breken. Hoe beveiligen we onszelf in een toekomst met deze supercomputers?