Bart Verschaffel over Danteske Liefde van Ben Hoffschulte

Bart Verschaffel over Danteske Liefde van Ben Hoffschulte

Ben Hoffschulte is jurist en filosoof, Girard-vertaler en autodidact. Hij was een kleine twintig jaar antiquaar in Leuven en werd er nadien toe aangespoord een autobiografie te schrijven, wat hij na enige twijfel heeft gedaan. Het resultaat is een goed geschreven en onderhoudend verhaal dat soms leest als een ware schelmenroman, maar wel degelijk op feiten is gebaseerd. Terloops worden ook relevante stellingen ontwikkeld die niet onderdoen voor die van Luther, nu vijfhonderd jaar geleden, maar die een positievere rol zien weggelegd voor het omstreden pausdom. Bijzondere inspiratie ontleent de schrijver hierbij aan een boeiende danteske liefde, die hij openhartig uit de doeken doet.

Bart Verschaffel is architectuurtheoreticus en -criticus. Hij schreef boeken over architectuurtheorie, geschiedenisfilosofie, esthetica en cultuurfilosofie. Daarnaast is hij auteur van verschillende documentairefilms. Vanuit de cultuurfilosofie verdiepte hij zich in het fenomeen van de (kunstenaars)biografie. Hij vertelt over de autobiografie in het algemeen en die van Ben Hoffschulte in het bijzonder.

Nieuwsbrief

Twitter

Aan het eind van #Boekenbeurs #Utrecht loting voor posters van Gitte Spee gittespee.nl. Nr 218 en 319 1/2 pic.twitter.com/6WmqtGQxYX
Aan eind van #Boekenbeurs #Utrecht loting voor posters van Gitte Spee gittespee.nl. nr 218 en nr 319 1/2 pic.twitter.com/GN0XwizbvM
Aan het eind van #Boekenbeurs #Utrecht loting voor posters van Gitte Spee gittespee.nl. nr 218 en nr 319 pic.twitter.com/IDPJNAZ5WX
load more
Volg ons op